fbpx

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

4P Fitnessclub (podjetje Parax d.o.o. ) vaše osebne podatke zbira, hrani in obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu podatkov ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov). Na tej strani najdete jedrnate, pregledne, razumljive in v lahko dostopni obliki podane informacije o tem, v smislu 12. do 14. člena  Splošne uredbe o varstvu podatkov.

a) Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Parax d.o.o, Bohinjčeva 11, 1000 Ljubljana, novomesto@4p.si, 040 332 204. Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

b) Vrste podatkov, ki jih zbiramo

Podjetje Parax d.o.o. vodi zbirko podatkov o svojih članih, ki vključuje:

 • matične podatke (ime in priimek, ulica, poštna številka, kraj, davčno številko, poklic, rojstni datum, telefon in e-poštno številko),
 • fotografijo (ki se jo izdela ob včlanitvi);
 • člansko številko (ki je shranjena na čipu v kartici);
 • podatke o izbranem fitnes paketu (kombi, fit, vadbe, idr.) ter dodatnih opcijah (npr. Uvodna ura);
 • podatke o tem, kako ste izvedeli za naš fitnes (preko prijatelja, preko spleta, idr.);
 • plačilne podatke (pričetek članarine, način plačila, podatki iz soglasja za direktno bremenitev, podatki o izdanih računih ter o plačilu teh računov, podatki, potrebni za izterjavo).
 • podatki o datumu in času vstopa v prostore fitnesa (zavedno z uporabo vaše kartice na vstopno-izstopni kontroli);
 • morebitne opombe, ki jih zabeleži osebje fitnesa;
 • občasne fotografije ali videoposnetke dogajanja v fitnesu;

c) Nameni obdelave navedenih podatkov ter pravna podlaga za njihovo obdelavo

Nameni obdelave osebnih podatkov so:

 • izvajanje pogodbe o članstvu (omogočanje vstopa in izstopa iz fitnes ter uporabe storitev fitnesa, plačevanje storitev fitnesa);
 • občasno informiranje o ponudbi in novostih podjetja;
 • občasno telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je podjetje;
 • izvajanje notranjih analiz s ciljem svojim članom ponujati še boljše storitve.

d) Rok hrambe podatkov

Podatki o članih se hranijo še dve leti po zaključku članskega obdobja, zaradi lažje ponovne včlanitve v primeru vrnitve člana. Zadevni izbris se izvaja v mesecu septembru, za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

e) Obvestilo pravicah posameznikov

Člani imajo v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico pridobiti kopijo lastnih osebnih podatkov, ki jih obdeluje podjetje Parax d.o.o..

Člani imajo v skladu s 16. členom Splošne uredbe pravico zahtevati popravek morebitnih netočnih podatkov, ki jih podjetje Parax d.o.o. vodi o njih. Ta pravica ne posega v pogodbeno dolžnost članov iz 10. točke Splošnih pogodbenih pogojev, da morajo vsako spremembo, ki je vezana na vsebino pogodbe (npr. spremembo naslova, e-poštnega naslova ali bančnih podatkov) v najkrajšem možnem času posredovati podjetju Parax d.o.o..

Člani imajo v skladu s 17. členom Splošne uredbe pravico zahtevati izbris podatkov, ki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, oziroma ki so bili zbrani na podlagi privolitve člana, pa je član to privolitev umaknil, za nadaljnjo hrambo pa ne obstaja nobena druga pravna podlaga.

Člani imajo v primeru molka ali nestrinjanja z odgovorom podjetja na katero od zahtev iz tega razdelka pravico do sodnega varstva v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

f) Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene informiranja oziroma neposrednega trženja

Član lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da podjetje Parax d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Podjetje Parax d.o.o. bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečilo uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestilo uporabnika, ki je to zahteval.